Эрүүл мэндийн удирдлагын хэлтэс

               ЭМУХ-ийн  дарга  Б.Батчимэг

ажлын утас: 7038-3690,  Еmail: uuree_09@yahoo.com

Хүний  нөөц  хариуцсан  мэргэжилтэн  Ж.Нансалмаа

ажлын утас: 7038-3586, Еmail: nansaa_emg@yahoo.com

Хяналт,  шинжилгээ үнэлгээ  хариуцсан мэргэжилтэн  Г.Долгормаа

ажлын утас: 7038-2214, Еmail: dolgormaa_g@yahoo.com

Amarjargal

Ахлах  нягтлан  бодогч Х.Амаржаргал

Еmail: amaraa_2818@yahoo.com

Эрүүл мэндийн  мэдээ,  мэдээлэл хариуцсан  мэргэжилтэн  П.Баярмаа

ажлын утас: 7038-2214, Еmail: P.bayarmushka@yahoo.com

Мэдээллийн технологи,цахим эмнэлэг хариуцсан мэргэжилтэн  Э.Батбилэг

  Еmail:  IT_emgazar@yahoo.com

Untitled-2

Мэдээллийн технологи, цахим хуудас хариуцсан мэргэжилтэн Г.Ням-Эрдэнэ

 Email: nyangaa_89@yahoo.com

Untitled-1

Гадаад  харилцаа,  бичиг  хэргийн  ажилтан Г.Урантуяа

Еmail: gb_tuya0707@yahoo.com