Нийгмийн эрүүл мэндийн төв

ЭМГ-ын Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтсийн дарга Ж.Лхагвасүрэн

ажлын утас: 7038-3334, Email: Lkhagvaa_emg@yahoo.com

ЭМГ-ын Өсвөр үеийн эрүүл мэнд  хариуцсан мэргэжилтэн, их эмч Л.Оюунцэцэг

ажлын утас: 7038-2505, Email: oyunaa_6221@yahoo.com

ЭМГ-ын Хоол тэжээл, нөхөн үржихүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ш.Алтантуяа

ажлын утас: 7038-3334, Email: Tuya_02@yahoo.com