Эрүүл мэндийн тусламжийн хэлтэс

ЭМГ-ын ЭТҮХэлтсийн дарга Б.Баяндалай

ажлын утас: 7038-4005, Email: Bayanaa_8129@yahoo.com

ЭМГ-ын нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн Д. Алтанцэцэг

ажлын утас: 7038-4005, Email: altaad78@yahoo.com

ЭМГ-ын эмнэлгийн тусламжийн чанар хариуцсан мэргэжилтэн М.Мөнх-Аюуш

ажлын утас: 7038-4005, Email: Ayushka_5724@yahoo.com

DavaamunkhЭМГ-ын төр хувийн хэвшлийн түншлэл хариуцсан мэргэжилтэн М.Даваамөнх

ажлын утас: 7038-4005, Email: davaanaa84@yahoo.com