Сайдын тушаал

 

Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
Амьд сорьц, эмгэг эс судлалын шинжилгээ хийх журмыг шинэчлэн батлах тухай 7 2017-01-06 ТАТАХ
Эрүүл мэндийн салбар дахь гадаадын зээл, тусламжийг зохицуулах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 17 2017-01-12  ТАТАХ

Сайдын тушаалуудыг бүрэн эхээр нь харах